Güvenli tedarik ve izleme - Frenler için elektronik bileşenler

Frenler için elektronik bileşenler

Güvenli tedarik ve izleme

ROBA®-SBCplus
DC supply

  • PLe ve SIL CL3'e kadar kullanılabilir
  • İki freni güvenli bir şekilde devreye al
  • Kontrol ve güç bölümü ayrıdır
  • Aşırı uyarılma süresi yapılandırılabilir