Faz redresörü

Faz redresörü:

  • 100 - 500 VAC giriş gerilimi
  • EMV'ye (elektromanyetik uyumluluk) uygun
  • Otomatik olarak tutma voltajına geçer

Faz redresörü, DC tüketicileri AC gerilim kaynağına bağlamak için kullanılır. Aşırı uyarılma geriliminden tutma gerilimine otomatik geçiş, frenlere anahtarlama süresini kısaltmak için aşırı uyarılma gerilimi ve ankraj plakası çekildikten sonra güç kaybını azaltmak amacıyla tutma gerilimi verilmesini sağlar.

Faz redresörü 230 veya 400 VAC giriş gerilimli çalışma için tasarlanmıştır. Giriş gerilimi açıldıktan sonra bobine aşırı uyarılma gerilimi verilir. Aşırı uyarılma süresi dolduktan sonra cihaz otomatik olarak tutma gerilimine geçer. Ayrıca, faz redresörünün, DC taraflı entegre otomatik kapatma özelliği de bulunmaktadır. DC taraflı geleneksel kapatmanın aksine, bu özellik için başka hiçbir koruyucu önlem veya harici bileşen gerekli değildir. DC taraflı kapatma özelliği standart olarak etkindir (3 ve 4 numaralı mandallar bağlı değildir) ve elektromanyetik tüketicinin açma-kapatma süresinin kısa olmasını sağlar. 3 ve 4 numaralı mandallar arasına köprü kurularak, entegre edilmiş otomatik DC kapatma özelliği devre dışı bırakılabilir ve bobin boşta çalışan dahili bir diyotla uyarılır. Avantajlar arasında frenlemenin ve açma-kapatma gürültüsünün düşük olması bulunmaktadır. Ancak bu durumda açma-kapatma süreleri önemli ölçüde (yaklaşık 6 ila 10 kat) artar.

sertifikalar

UL