Kıvılcım söndürme

Kıvılcım söndürme:

  • EMV hatalarının azaltılması
  • Kontaklarda kıvılcım oluşumunu azaltır

Endüktif yüklerin DC akımı taraflı kapatılmasında şalter kontağındaki kıvılcım oluşumunu azaltır 

  • VDE 0580 2000-07 Abs. 4.6'ya göre gerilim sınırlaması
  • Gerilim artışını sınırlayıp anahtar kenarlarının basıncını düşük tutarak EMV hatalarının azaltılması
  • Frenlerin yanıt süresinde serbest diyotlara kıyasla 2 ila 4 kat azalma 

Sönümleme ünitesi sayesinde, endüktif yükler kapatıldığında oluşan, yalıtım ve kontakta hasara yol açabilen gerilim pikleri 70 V değerine sınırlandırılır ve kontak yükü azaltılır. Genel olarak, kontak açıklığı 3 mm'den uzun olan anahtarlama üniteleri için uygundur

mac-book
yeni
mayr+ Logo
With mayr+ you can use exclusive functions of our service and information offer.