Elastik - Şaft kaplinleri

Şaft kaplinleri

Elastik

ROBA®-ES
Elastomer kaplinler

  • Elastik şekilde burulma
  • Takılabilir
  • Şaft kaymaları dengelemesi
  • Titreşim sönümleyici
  • Kör montaj için uygundur
mac-book
yeni

mayr+

With mayr+ you can use exclusive functions of our service and information offer.