Sınır şalteri (mekanik)

Sınır şalteri (mekanik):

  • Eksenel hareketleri denetler
  • Son konumların denetlenmesi
  • Süreçler için komut verici
  • EAS kaplinler için uygundur

Sınır şalteri mekanik hareketleri ve son konumları denetler. Elektronik ve mekanik iş akışları için komut verme cihazı olarak kullanılır.

Mekanik sınır şalteri örneğin, EAS kaplin bağlantılarında bulunan eksenel kurtulma hareketlerini denetler.