Fren redresörü : Köprü redresör ve tek yönlü redresör

Fren redresörü : Köprü redresör ve tek yönlü redresör

  • Tahrik bileşenlerine uygun
  • Farklı giriş voltajları mümkündür
  • EMV'ye (elektromanyetik uyumluluk) uygun
  • AC veya DC tarafı kullanılabilir

Köprü redresör ve tek yönlü redresörler DC tüketicileri AC kaynaklarına bağlamak için kullanılır [ör. elektromanyetik frenler ve kaplinler (ROBA-stop®, ROBA®-quick, ROBATIC®), elektromıknatıslar, elektrovalfler, korumalar, emniyetli açılan DC motorlar vb.].

DC gerilim tüketicilerini çalıştırmak için giriş AC gerilimi düzeltilir. Ayrıca, endüktif yükler kapatıldığında oluşan, yalıtım ve kontakta hasara yol açabilen gerilim pikleri sınırlandırılır ve kontak yükü azaltılır.

sertifikalar

UL
mac-book
yeni

mayr+

With mayr+ you can use exclusive functions of our service and information offer.