ROBA®-torqcontrol

ROBA®-torqcontrol:

 • Hedeflenen frenleme torku regülasyonu
 • Cihazları ve makineleri yumuşak bir şeki
 • Frenleri sensörsüz denetler
 • Hataları oluşmadan önce algılar
 • Mevcut sistemlere entegre edilebilir

ROBA®-torqcontrol izleme modülleri serbest bırakılan ROBA-stop® emniyet frenlerini desteklemek, izlemek ve kontrol etmek için kullanılır. Serbest bırakılan ROBA-stop® emniyet frenlerinin hareketleri sensörsüz de izlenebilir.

 • Tüketicinin aşırı uyarılma ve/veya güç azaltma ile çalıştırılması
 • Regüle dilen çıkış gerilimi (azaltma durumunda)
 • DIP şalteriyle tutma geriliminin ve aşırı uyarılma süresinin kolayca ayarlanması
 • Hızlı veya yavaş kapatma
 • Ankraj plakasının durum tespiti (serbest kalma ve sarkma tespiti)
 • Önleyici işlev izleme özelliği (aşınma ve hata tespiti) fren artık çalışamaz hale gelmeden önceki kritik durumları (ör. aşınma) bildirir. ⇨ Analog ÇIKIŞ
 • Fren rotorunun, frenleme torkuna uyulduğunda ortaya çıkan sıkıştırma kuvvetinin kontrolü
 • Daha geniş giriş gerilimi aralığı (24...48 VDC)
 • Maksimum çıkış akımı (l) (10....5 A)
 • Maksimum aşırı uyarılma akımı (I O) (20....10 A)
 • Otomatik olarak UH tutma gerilimine düşürme
 • Güç mandallarının ve kontrol mandallarının elektrik izolasyonu
mac-book
yeni
mayr+ Logo
With mayr+ you can use exclusive functions of our service and information offer.